1938 yılında Eskişehir’da doğan Aykut Göker, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinden mezun oldu.

Türkiye İşçi Partisi üyesi olan Göker, 21 Haziran 1976-21 Ocak 1980 TÜTED Genel Başkanlığını yürütmüş ve TMMOB Makina Mühendisleri Odasında da yönetim görevlerinde bulunmuştur.

1960-1981 yılları arasında, Petrol Ofisi Askeri İkmal ve NATO Tesisleri Batı Bölgesi’nde Teknik İşler Amirliği, Sümerbank Kimya Proje Müdür Yardımcılığı ve yine aynı kurumda, Kimya Proje Müdürlüğü ve Genel Müdür Teknik Müşavirliği gibi çeşitli kamu görevlerinde bulundu. 1980 Aydınlar Bildirisi’nin imzacılarından olan, 12 Eylül dönemini mahkeme ve cezaevlerinde geçiren Göker, 1980’li yıllarda ve 1990’ların başlarında bilim tarihi, ayrıca, çeşitli bilim ve teknoloji konularıyla ilgili kitap, ansiklopedi maddesi ve makale çevirileri yaptı; Ekonomik ve Sosyal Dokümantasyon ve Araştırma AŞ (ESDA) tarafından yürütülen yapılabilirlik çalışmalarına katıldı; ayrıca, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’na Sanayi Politikaları danışmanlığı, Bilim ve Sanat dergisinin editörlüğü gibi görevlerde bulundu.

1993-1994 yıllarında TÜBİTAK Araştırma Merkez ve Enstitüleri Plânlama ve Koordinasyon Daire Başkanı; 1994-1999 yıllarında TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Ocak 2000 tarihinden Nisan 2007’ye kadar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ında (TTGV) Danışman olarak çalıştı.

18 Kasım 2016 tarihinde hayatını kaybeden Göker; 15 yıl boyunca Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinde “Politik Bilim” köşesini hazırlamış, bilim-teknoloji-sanayi politikaları konusunda makale, bildiri ve kitap halinde çalışmalar yayımlamıştır.