Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Derneği tarafından düzenlenen 1. Türkiye Teknikerler Kurultayı. İkinci sırada sağ başta oturan TÜTED Genel Başkanı A. Göker; sağında DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ve TMMOB Genel Başkanı Teoman Öztürk. 6-7 Mayıs 1978, Ankara.