SÜRELİ YAYINLAR

TÜTED Haberler

TÜTED, Haziran 1972 ile Mayıs 1979 tarihleri arasında, bazen kısa süreli gecikmeler olsa da “TÜTED Haberler”i oldukça düzenli olarak 58 sayı ve 3 adet özel sayı olmak üzere toplam 61 sayı yayımlamıştır.

Aylık olarak yayımlanan TÜTED Haberler sorumlu yönetmeni, adresleri, sayfa sayıları ve ebatlarına göre aşağıdaki gibi gruplanabilir.

Sayı Tarih Sorumlu Yönetmen Adres Sayfa Ebat, cm
1-10 Haziran 1972 – Temmuz 1973 İlhan Baysal Konur Sok.4/1 Yenişehir /Ank 4 25*34
11-20 Ağustos 1973 – Temmuz 1974 İlhan Baysal Konur Sok.4/5 Yenişehir /Ank 4 25*34
21-25 Ağustos 1974 – Şubat 1975 Haluk Orhun Konur Sok.4/5 Yenişehir /Ank 4 25*34
26-30 Mart 1975 – Temmuz 1975 Haluk Orhun Mithatpaşa Cad. 28/24 / Ank 6 25*34
31-35 Ağustos 1975 – Ocak 1976 Haluk Orhun Mithatpaşa Cad. 28/24 / Ank 4 28*41
36-38 Şubat 1976 – Nisan 1976 Haluk Orhun Mithatpaşa Cad. 28/24 / Ank 8 28*41
39-50 Mayıs 1976 – Haziran 1977 Aykut Göker Mithatpaşa Cad. 28/24 / Ank 8 28*41
51-58 Eylül 1977 – Şubat 1979 Aykut Göker Mithatpaşa Cad. 28/24 / Ank 16 20*28
Ö1 * Ocak 1977 Yazılmamış Yazılmamış 4 28*41
Ö2 * 1 Mayıs 1979 Aykut Göker Mithatpaşa Cad. 28/24 / Ank 4 20*28
Ö*3 Tarihsiz Aykut Göker Mithatpaşa Cad. 28/24 / Ank 6 15*21

Ö1 * Özel TÜTED 2.Danışma Kurulu Toplantısı ve TÜTED Merkez Yönetim Kurulu Kararları
Ö2 * Özel 1 Mayıs (1979) Özel Sayısı
Ö3 *Özel Faşizme Karşı Mücadele Haftası
Not 1. Haluk Orhun İlhan Baysal’ın vefatı ile görevi devralmıştır.
Not 2. Konur Sok.4/1 Yenişehir /Ankara Mimarlar Odası’nın binasıdır. O tarihlerde TÜTED’in tüm organları bu binayı kullanmaktadır.

YAYIN KURULLARI:

Genel olarak TÜTED Haberler’in Yayın Sekreteri ve Yayın Kurulu hakkında bilgi Derginin künyesinde verilmemiştir. Sadece Sorumlu Yönetmeni bildirilmiştir.

27.09.1971 tarihinde, henüz adının TÜTEB (Birlik) olduğu, kuruluşunun hemen sonrası yapılan ikinci Yönetim Kurulu toplantısında, “Yayın Organı ön çalışmalarını yürütmek üzere Ahmet Sönmez’e ricada bulunulmasına” karar verildiği belirtilmiştir.

10.05.1972′ de daha kapsamlı bir çalışma yapacak Kurucu Dönem Yayın Kurulu, Başkan: Günay Bolazar olmak üzere Yalçın Saracoğlu, İlhan Baysal, Arif Şentek, Haluk Orhun, Mehmet Kök Özaltınlı’dan oluşmaktadır.

05.06.1972′ de Yayın Kurulu değiştirilmiş ve Haluk Orhun, Faruk Malhan, Arif Şentek, Aykut Göker, Yalçın Saraçoğlu, Mehmet Kök görevlendirilmiştir.

19.6.1974′ de Haluk Orhun’un TÜTED Haberler gazetesini yönetmek üzere yetkilendirilmesine ve gazetenin sahibi ve sorumlu yönetmeni olmasına karar verilmiştir.

3.8.1976′ da Osman Aybers de Yayın Kuruluna girmiştir.

21.6.1976′ da TÜTED adına Genel Başkan Aykut Göker’in gazetenin Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olmasına, 2.11.1976′ da ise Yayın Sekreterliği işlerinin Arif Şentek’e götürü olarak yaptırılmasına karar verilmiş, ancak Şentek’le ilgili “götürü” iş yaptırma kararı bir iyi niyet eseri olarak kalmıştır.

16.11.1976′ da TÜTED Yayın Kurulunun Osman Aybers, Bülent Vargel, Arif Şentek, Günay Bolazar’dan oluşmasına karar verilmiştir.

Aralık 1976 Sayı: 44 ile Mayıs 1977 Sayı: 49 arasında Dergi künyesinde Yayın Kurulunun Günay Bolazar, Osman Aybers, Arif Şentek, Bülent Vargel’den oluştuğu ve Yayın Sekreterinin Arif Şentek olduğu yazılmıştır.

Haziran 1977 Sayı: 50 ile Mart/Nisan 1978 Sayı: 56 arasında Yayın Kurulu: aynıdır. Ancak Yayın Sekreteri hakkında bilgi verilmemiştir

YAYIN KOMİSYONU

Derginin Yayın Kurulu dışında yayına katkı sağlaması için Yayın Komisyonları da kurulmuştur.

13.10.1975′ de Yayın Komisyonunun Ali Ekinci, Yavuz Bayülken, Bülent Vargel, Nazmi Özüç[?]elik, Yıldız Yapıcı, Orhan Paçacı, Haluk Orhun, Hıdır Kaya, Salih Elver, Ünal Büyükokutan, Mahir Füsünoğlu’dan oluşması kabul edilmiştir.

Eylül 1975′ de yeni Yayın Komisyonu Yavuz Bayülken, Ali Ekinci, Nazmi Özç[?]elik, Bülent Vargel, Ali Albayrak, Ali Lu[?]leci, Akın Arıca, Hıdır Kaya, Mustafa Turan, Yıldız Yapıcı, Derviş Aslan’dan oluşmaktadır.

21.06.1976′ da Arif Şentek, Bülent Vargel, Nazmi Özçelik Ali Ekinci’den oluşan bir Yayın Komisyonu oluşturulmasına ve bu komisyona MYK adına Günay Bolazar ve Hamit Mengüç’ün katılmasına karar verilmiştir

8.10.1976′ da Araştırma İnceleme Dokümantasyon ve Yayın Komisyonuna Gürel Tüzün, Haluk Tosun, Oğuz Türkyılmaz, Ülgen Gülçat, Uğur Kökden, Necat Özgür, Cemalettin Çekli seçilmiştir.

04.03.1977′ de Araştırma, İnceleme, Dokümantasyon ve Yayın Komisyonundan ayrılmak üzere başvuran Haluk Tosun’un isteğinin kabul edilmesine, Gül Özgirgin ve Arif Şentek’in bu komisyona alınmasına karar verilmiştir.

TİRAJLAR

Çeşitli tarihlerdeki metinlerde TÜTED Haberler’ in baskı sayısı konusunda bilgiler bulunmaktadır:

TARİH BASKI SAYISI
Ağustos 1972 Derginin ilk üç sayısı on binin üzerinde
Temmuz 1973 15.000
Mayıs 1974 48.000
Temmuz 1975 37.230
Eylül 1977 Baskı sayısının 10.000 olması kararlaştırılmıştır.

TÜTED Haberler TMMOB’ye bağlı çok sayıda Oda ve İstanbul Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği tarafından satın alınarak kendi üyelerine dağıtılmıştır. Bazı Derneklere de üyelerine dağıtmaları için ücretsiz verilmiştir. Ayrıca isteyen de abonede olabilmektedir.

TÜTED HABER BÜLTENLERİ
TÜTED (MERKEZ) HABER BÜLTENİ:

16.11.1976′ da “TÜTED Haber Bülteni” adı altında haftalık yayın organın çıkarılmasına ve sahibi ve sorumlu müdürlüğüne Aykut Göker’in getirilmesine karar verilmiştir. Bülten’in amacı Merkez Yönetim Kurulu’nun kendince önemli bulduğu olay ve gelişmeleri, görüşlerini, kararlarını örgüte ve kamuoyuna en kısa sürede duyurmaktır.

19.12.1976 ile 03.12.1977 arasında 22 adet tarih ve sayı numarası bulunan ve son sayısı 25 olan; sayı verilmeden sadece tarih atılarak yayımlanan ve son sayısı 23.10.1979 tarihini taşıyan, 11 adet Bülten elimizde bulunmaktadır. Bunların çoğu Basın Bülteni niteliğindedir.

Kimlik bilgileri verilen tüm sayılarda “TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ HABER BÜLTENİ, Haftada Bir Yayınlanır, Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni: TÜTED Adına Aykut Göker. Adres: Mithatpaşa Caddesi 28/24 Kızılay, Ankara, Tel: 25 43 05” bilgisi bulunmaktadır.

TÜTED Merkez Yönetimi dışında pek çok Şube de kendi Bülteni’ni yayımlamıştır.

TÜTED İSTANBUL ŞUBESİ HABER BÜLTENİ:

İstanbul Şubesi Haber Bülteni’nden elimizde sadece 2 sayı bulunmaktadır.

20.04.1977 Tarih, Sayı 19: Sahibi: Kemal Daysal, Sorumlu Yönetmen: Ersin Kaya. Ancak ayrıca sonradan Sahibi ve Sorumlu Yönetmen: Yavuz Çizmeci yazılmıştır.
Adres: İstiklal Caddesi, Luvr Apt. No:146, Kat:4 Beyoğlu – İstanbul
Bültenin 15 günde bir yayımlandığı ibaresi vardır ve toplam 8 sayfadır.

1 Mayıs 1977, 1 Mayıs Özel Sayısı. Sahibi: Kemal Daysal, Sorumlu Yönetmen: Ersin Kaya.

TÜTED ANKARA ŞUBESİ HABER BÜLTENİ:

Elimizde TÜTED Ankara Şubesi Haberler Bülteni’nin 16 sayısı ve 14 özel sayısı bulunmaktadır. 11 Mart 1976′ dan itibaren Ankara Şubesi Haber Bülteni yayımlanmaya başlamıştır. Nisan 1979, 16’ıncı sayı elimizdeki son sayıdır. Özel sayılar EGO, SSK, Yan Ödemeler, 1 Mayıs, TRT, gibi başlıklar taşımaktadır. Özel sayıların sonuncusu da 09.01.1980 tarihini taşımaktadır.

Bülten’in sahibi ve sorumlu müdürleri, sorumluluk dönemleri şunlardır:

  • Neşet Kocabıyıkoğlu, 1’inci Sayı, 11 Mart 1976
  • Ali Atınkanat, 2-11’inci Sayılar, 05.Haziran 1976 / Ekim 1977 arası
  • Namık Kemal Döleneken, 12-16’ıncı sayılar, Nisan 1978 / Nisan 1979 ayrıca elimizde bulunan en son tarihe sahip 09 Ocak 1980 tarihli Özel Sayıda da bu isim vardır.

Tüm sayıların adresi Mithatpaşa cad. 28/24 Yenişehir / Ankara’ dır. Bu adres Merkez’le aynı daireyi paylaşan Ankara Şubesi’nin adresidir.

TÜTED İSKENDERUN ŞUBESİ HABER BÜLTENİ:

TÜTED İskenderun Şubesi’nin çıkardığı 7 adet Haber Bülteni elimizde bulunmaktadır. Bunların ilk dördünde sayı numarası bulunmamaktadır. Tarihliler: 10 Mayıs 1971, 1 Haziran 1977, 11 Haziran 1977, 07 Ağustos 1977 (postalama tarihi)’dir. Bu dönemde adresleri: TÜTED İskenderun Şubesi Mareşal Çakmak Cad. Çınar Apt. 44-B 12 İskenderun’dur. Bu sayıların ilk üçü 4, dördüncüsü 5 sayfadır.

TÜTED ANTALYA ŞUBESİ HABER BÜLTENİ:

TÜTED Antalya Şubesi Haber Bülteni’nin 1ve 2’nci sayıları elimizde bulunmaktadır. 1’inci sayısı 16 Temmuz 1977 tarihlidir. 2’nci sayıda tarih verilmemiştir ama 28 Temmuz 1977 tarihli bir bildiri bu sayıda bulunmaktadır. İkişer sayfalık her iki sayının da adresi Atatürk Caddesi Coşkun Apt. ANTALYA’dır. TÜTED Antalya Şubesi Adına Sahibi Servet BOZKURT, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: H.Ruşen TUĞCUOĞLU’dur.

TÜTED ZONGULDAK ŞUBESİ HABER BÜLTENİ:

30.09.1976’da TÜTED Zonguldak Şubesine Haber Bülteni çıkarma yetkisi verilmiştir.

Ancak elimizde Haber Bülteni bulunmamakta iki adet rapor niteliğinde doküman bulunmaktadır. Sayı:1 TÜTED Tüm Teknik Elemanlar Derneği Zonguldak Şubesi ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Ortak Ürünü, Konu: 1897 Sayılı Yasa ve EKİ (Ereğli Kömür İşletmesi)’de Yansıması adlı rapor 11 Sayfadır.

Sayı:2, “TÜTED Tüm Teknik Elemanlar Derneği Zonguldak Şubesi Ortak Ürünü’dür başlığını taşımaktadır. Ancak ortaklarının kim olduğunu belirtmemişlerdir. Konu ” EKİ (Ereğli Kömür İşletmesi)’de Teknik Eleman Kıyımı Üzerine”dir. 7 sayfadır.

TÜTED BURSA ŞUBESİ HABER BÜLTENİ:

TÜTED Bursa Şubesi Haber Bulteni Sayı: 1, 17.10.1978’de, Sayı:2, 29.01.1979′ da çıkmıştır. Sahibi: Yönetim Kurulu Adına Yavuz TANRISEVER, Sorumlu: Engin URCAN’dır. İdare Yeri: Veziri Caddesi Kent İşhanı Kat 4 Tahtakale Bursa’dır. Ayda Bir Yayınlanır. Birincisi iki, ikincisi üç sayfadır. Elimizde sadece bu iki sayı bulunmaktadır.

SÜRESİZ YAYINLAR

Parasal zorluklar süresiz yayınlar konusunda da istedikleri kadar yayın yapmalarına olanak vermemiştir.

“MÜHENDİSLER, İDARİ PERSONEL VE TEKNİSYENLERİN ULUSLARARASI SENDİKAL KONFERANSI” BİLDİRİLERİ KİTABI

TÜTED Yayınları: 1 Ankara 20.05.1976, 84 Sayfa, 10.-TL,

“Mühendisler, İdari Personel ve Teknisyenlerin Uluslararası Sendikal Konferansı “, 15-17 Nisan 1975’de Torino’da 26 ülkeden 42 teknik eleman örgütünün katılımı ile toplanmıştır. Konferansta teknik elemanların durumları, toplumsal mücadele içindeki yerleri, sendikalaşma sorunları tartışılmıştır. Bu konferansın bildirilerinin bulunduğu ” Conference Syndicale internationale des Ingenieurs, Cadres et Techniciens, Copte Rendu Des Travaux” adlı broşür Kaya Güvenç, Vedat Oygür, Savaş Uçakçı tarafından tercüme edilmiş ve Kaya Güvenç tarafından yayına hazırlanarak TÜTED Yayınları’ nın 1’incisi olarak 20.05.1976 tarihinde basılmıştır

MEMURLARIN ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Uluslararası Çalışma Teşkilatı İLO Rapor: 1 Kamu Hizmetleri Teknik Konferansı Cenevre 1975 TÜMDER-TÜTED YAYINLARI – 1 İlk Basım 1975, Türkçe Birinci Basım 1976 Kasım, Çeviren: Muammer Pehlivan, Kapak: İbrahim Niyazioğlu.

TÜTED ve TÜMDER tarafından yayımlanan toplam 53 sayfalık kitap 1974 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü İLO’nun düzenlediği ve Cenevre ‘de toplanan Kamu Hizmetleri Teknik Konferansında kabul edilen “Memurların Örgütlenme Özgürlüğü” konulu raporun çevirisidir. Rapor, Uluslararası Çalışma Bürosu’nca Cenevre’de yayımlanmıştır

HAVA KİRLİLİĞİNE SON KONGRESİ (SUNULARI VE KARARLARI)

TÜTED Ankara Şubesi, İKD- İlerici Kadınlar Derneği Ankara Şubesi ve Kimyagerler Derneği’nin düzenlediği “Hava Kirliliğine Son Kongresi” 19 – 20 Mart 1977’de Ankara’da yapılmıştır. Bu kongreye sunulan bildiriler ve kararları Hava Kirliliğine Son Kongresi adlı kitap olarak düzenleyici üç kuruluş tarafından ortaklaşa bastırılmıştır. 80 Sayfalık kitap 50 TL bedelle satışa sunulmuştur.