12 Eylül arifesinde kapatılan Tüm Teknik Elemanlar Derneği’nin (TÜTED) son genel başkanı Aykut Göker tarafından korunan yaklaşık 4 bin sayfalık TÜTED belgeleri, 2014 yılında tutedarsiv.org adresinden yayınlanmaya başladı. 2018 yılına kadar yayında kalan web sitesinin yeniden tasarımı ve kurumsal olarak sahiplenilerek yayınında sürekliliğin sağlanabilmesi için Bilgisayar Mühendisleri Odası, Aykut Göker’in vefatı sonrasında siteyle ilgilenen eski TÜTED üyeleriyle iletişime geçerek çalışmalara başladı ve site Aykut Göker’in 82. doğum gününde, 12 Mart 2020 tarihinde yayına açıldı.

Bu değerli arşivin oluşturulmasında ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan Aykut Göker’in ilk arşiv sitesinin açılışı için hazırladığı metni paylaşıyoruz.

TÜTED’in kuruluşunda yer almış, yönetiminde sorumluluk üstlenmiş; derneğe emek ve gönül vermiş arkadaşlarım, dostlarım …

TÜTED’in koruyup bugünlere ulaştırabildiğim belgelerini, 70’li yılların demokratik kitle örgütlerini inceleyecek araştırmacıların ve o dönemi merak edenlerin bilgilerine sunmak benim için mutlaka yerine getirilmesi gereken bir görevdi. Dört arkadaşım, dostum sayesinde bu nihayet gerçekleştiği için mutluyum.

Dört bin sayfaya yaklaştığını tahmin ettiğim bu belgeler elektronik ortama aktarılarak bu sitede yayımlandı.

Bu belgelerdeki önemli tek eksik MYK’nın 18.04.1977 tarihinden sonraki Karar Defteridir. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın emriyle 21.01.1980 günü saat 19.30 sıralarında derneği basan güvenlik kuvvetlerince el konulan bu defter ne yazık ki iade edilmedi.

Belgeleri, sevgili Çetin Ünalın, büyük bir sabırla ve belli bir sistematik içinde elektronik ortama aktardı ve bunları kategorik olarak özetleyen sunuş yazılarını hazırladı.

Sevgili İlhan Nevşehirli sitemizin tasarımını yaptı; belgeleri siteye aktardı. Üstelik siteye ilişkin onlarca isteğimiz arasında bir telif yolu bularak bunu başardı.

Sevgili Arif Şentek ve Neşet Kocabıyıkoğlu da baştan beri hem bu belgeleri kamuoyuna nasıl açacağımız konusunda hem de bütün bir iş süreci boyunca görüşleriyle bize ışık tuttular; benim elimdekilere ek fotoğraf ve belge bulunmasına yardımcı oldular.

Dördüne de teşekkür borçluyum.

Site, TÜTED’li olsun olmasın, o dönemin tanıklarının derneğimizle ilgili belge ve fotoğraf katkılarına, anılarına açık olacak … Bu bağlamda, TÜTED öncesine yani TEKSEN dönemine ait belgelerin arşive kazandırılmasına büyük bir önem atfettiğimizi belirtmeliyim.

Adını andığım dört arkadaşım, dostum siteye desteklerini, katkılarını bundan böyle de sürdürecekler.

TÜTED’i kuranlara, yönetimlerinde görev alanlara, TÜTED üyelerine ve o dönemde demokratik kitle örgütlerine omuz veren demokrasi güçlerine derneğin sonuncu başkanı olarak borcum, ödeyemeyeceğim kadar büyük … Lütfen bu küçük katkıyı çoğa sayın.

Dostça selamlarımla,

H. Aykut Göker
Temmuz, 2014; Ankara