TÜTED’in son genel başkanı Aykut Göker tarafından saklanan belgelerle hazırlanan TÜTED Arşiv sitesinin yayına başlamasına ve yeniden yayınlanmasına katkıda bulunan aşağıdaki isimlere bir kez daha teşekkür ederiz.

Çetin Ünalın
İlhan Nevşehirli
Arif Şentek
Neşet Kocabıyıkoğlu
Haluk Orhun
Atilla Çınar
Serdar Demir
Neşe Erdilek Bulut
Nurfeza Oğuz
Hasan Akyar
Ahmet Sönmez