T.M.M.O.B. Genel Başkanı Teoman ÖZTÜRK, 13 Nisan 1974 Cumartesi günü başlayacak olan TÜRKİYE BİRİNCİ TEKNİK ELEMAN KURULTAYI öncesinde, görüşlerini açıklamıştır.

T.M.M.O.B. Genel Başkanı ÖZTÜRK, teknik elemanların çalışma ve yaşama koşullarının yıllardır giderek ağırlaştığını, güçleştiğini ve Türkiye’de ilk kez 15O bin teknik elemanı temsil eden 29 meslek kuruluşunun bir araya geleceği TEKNİK ELEMAN KURULTAYI’nın düzenlenişinde de bu koşulların etken rol oynadığını belirtmiş, ağırlaşan koşulları şöyle özetlemiştir:

“Bugün mühendisler, mimarlar, teknikerler ve diğer bütün teknik elemanlar halkın hizmetinde olamamanın, teknik bilgi ve becerilerini ülkenin kalkınması için gerekli gerçek bir sanayileşmede kullanamamanın huzursuzluğunu  yaşamaktadırlar.”

“Geçtiğimiz yıllarda teknik eleman ücretlerinde fiili düşmeler olmuş, getirilen yan ödeme çözümleri yeni yeni sorunlar yaratmıştır.”

“Bütün bu gelişmelere karşı teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar doğrultusundaki mücadeleleri antidemokratik baskılarla durdurulmaya çalışılmıştır. Teknik eleman sendikaları kapatılmış, Odalar çalışamaz duruma sokulmak istenmiş, birçok meslek kuruluşu antidemokratik Cemiyetler Kanununun kısıtlamalarına tabi tutulmuştur.”

ÖZTÜRK, 1970 sonrasında, bu koşulların en geniş boyutlara ulaştığını, teknik elemanların, tüm çalışan kesimler üzerindeki akıl almaz demokratik ve ekonomik baskılardan paylarını aldıklarını, bu dönemde çıkarılan Personel Kanunuyla teknik eleman ücretlerinin fiilen düşürüldüğünü, diğer kamu personeli sendikalarıyla birlikte teknik eleman sendikalarının da kapatıldığını belirtmiştir.

T.M.M.O.B Genel Başkanı, bu dönemin aynı zamanda yabancı çıkarlarına, yabancı teknik hizmete ve yabancı sözde uzmanlara kapılarımızın, ardına, kadar açıldığı, ekonomimizin yabancılar tarafından denetlendiği bir dönem haline geldiğini söyleyerek, şöyle devam etmiştir:
“Fakat 1970 sonrasının bütün ağırlaşan baskıları, teknik elemanları yıldıramamıştır. Yaratılmak istenen suni çelişkilere, teknik elemanları birbirine düşman etme çabalarına rağmen teknik eleman kitlesi dayanışma içinde, ekonomik ve demokratik özgürlükler doğrultusundaki mücadelesini sürdürmüştür. Bugün teknik elemanlar, verdikleri mücadelenin aynı zamanda halkımızın ve çalışanların mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu çok iyi bilmektedirler.”

T.M.M.O.B. Genel Başkanı ÖZTÜRK, sözlerinin sonunda, teknik elemanların, böyle bir mücadelenin sürekliliğinin bilincinde olarak, gelişen demokratik koşullar paralelinde mücadelenin gücünü arttırmak, yöntemini gözden geçirmek amacıyla bu KURULTAY’ı toplamak zorunluluğu duyduğunu bildirmiş ve şöyle demiştir:

“Sorunların bir kez daha tartışılacağı ve çözüm önerilerinin geliştirileceği TÜRKİYE 1. TEKNİK ELEMANI KURULTAYI’nın, halkımızın demokrasi ve özgürlük umutlarının sonucu göreve gelen hükümetin bu konulardaki çalışmalarına olumlu katkılarda bulunacağına inanıyoruz.”

Kaynak: Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada İvme dergisi; 18. Dönem, 18 Nisan 1974, Bülten.