Kitap Tanıtımı : Teknik Elemanların Demokratik, Ekonomik, Sendikal Haklar Mücadelesi

Çetin Ünalın tarafından yazılmış olan TEKNİK ELEMANLARIN DEMOKRATİK, EKONOMİK, SENDİKAL HAKLAR MÜCADELESİ – Aykut Göker Arşivinden – TEKSEN: Teknik Elemanlar Sendikası 1970-1971, TÜTED: Tüm Teknik Elemanlar Derneği ...

TÜTED ve Demokratik Kitle Örgütleri Arasındaki Güç Birliği

TÜTED’in tarihi teknik elemanların ekonomik demokratik hakları için verilen mücadelenin yanısıra anti demokratik baskı ve saldırılara karşı demokratik güçler arasındaki iş, eylem ve güçbirliklerinin de tarihidir. En önemli iki teknik ...