TÜTED: Teknik Eleman Mücadelesinde Kocaman Bir Kilometre Taşı…

Bir mücadele tarihsel derinliğiyle kavranabilir ve tarihsel derinliği mücadeleyi başarıya götürür. Bu nedenle, ülkemizdeki TEKNİK ELEMAN MÜCADELESİNİN geliştirilebilmesi, bu mücadelenin geçmişinin çok iyi öğrenilmesini gerektirir. 1971 yılında, öncesinde gelişen toplumsal mücadelenin alanımıza yansımasının bir sonucu olarak kurulmuş olan TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ yani kısaca TÜTED, mühendis, mimar ve teknik elemanların hem kendi ekonomik-demokratik mücadelesinin geliştirilmesinde ve hem de teknik elemanların ülkemizdeki devrimci mücadelenin bir bileşeni olmasının sağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Öte yandan TÜTED, TMMOB’nin demokratikleştirilmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Sonucunda, TMMOB devletin kendine yasayla biçtiği rolü reddederek 70’li yıllarda toplumsal mücadelenin önemli bir bileşeni haline getirilmiştir. Ülkemizde yeniden bir teknik eleman örgütlenmesi ve buna bağlı olarak teknik eleman mücadelesi yaratılabilmesi için, teknik eleman mücadelesinin tarihini bilince çıkartmak, bugün bu mücadeleyi yürütmeyi hedefleyenler açısından önemli bir görevdir. Bu mücadeleyi yürütmeyi hedefleyen İVME dergisi olarak, mücadele tarihinin önemli bir bölümünü yazan TÜTED’in kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm teknik elemanları ve İVME dostlarını aşağıda bilgisi verilen toplantıya katılmaya çağırıyoruz.

Konuk: SÖNMEZ TARGAN (TÜTED eski yöneticisi)
Forum Yöneticisi: ÖZCAN EROĞLU (İvme Dergisi Yayın Kurulu Üyesi)
Tarih: 19 Eylül 2010 Pazar – 14.00

Teknik Eleman Mücadelesi ve TÜTED Forumu Gerçekleştirildi

Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada Artı İvme Dergisi olarak düzenlediğimiz Teknik Eleman Mücadelesi ve TÜTED Forumu, 19 Eylül Pazar günü saat 14.00’te yaklaşık 40 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinliğin sunumunu +İvme Dergisi yayın kurulu üyesi Özcan Eroğlu yaptı. Sunumda TÜTED’in tarihi, örgütlediği eylem ve etkinlikler, dönemin koşulları, ve 19 Eylül iş bırakma eylemi anlatıldı. Sunumun ardından TÜTED tarihinin teknik eleman mücadelesindeki önemine değinilerek, 19 Eylül iş bırakma eyleminin mühendislerin gündemine 1979’dan sonra ilk defa +İvme Dergisi tarafından getirildiği vurgulandı.
Özcan Eroğlu’nın ardından söz alan TÜTED eski yöneticisi Sönmez Targan ilk olarak o dönemdeki siyasi durumu anlattı. Daha sonra TÜTED’in kurulma nedenlerinden söz eden Targan, TÜTED’in kurulma nedeninin siyasi olduğunu söyledi. TÜTED’in birçok yerde örgütlenerek o dönem ülkedeki devrimci mücadeleye destek verdiği, TÜTED’in eylemlilik ve örgütlenme açısından TMMOB’yi geçtiği, o dönemde TÜTED’in birçok eylem ve grevde öncü
olduğu, hatta bazı eylem ve etkinliklerde TÜTED örgütleyici olurken TMMOB’nin destekleyici olduğuna değindi. Teknik elemanların sendika mücadelesini o süreçte TÜTED’in yürüttüğü de dile getirildi.

TÜTED’in teknik elemanların sorunlarına mesleki olarak değil siyasi bir açıdan baktığını anlatan Targan, o dönem teknik elemanların karşılaştıkları sorunların yok olmadığını, aksine artarak sürdüğünü belirterek TÜTED benzeri örgütlenmelerin tekrar yaratılması gerektiğini belirtti. Targan’ın konuşmasının ardından soru yanıt kısmına geçildi. Soru yanıt kısmında, TMMOB’nin bugünkü durumu, yetkin mühendislik uygulaması, belgelendirme, TÜTED’in örgütlenme biçimi gibi konularda bilgi alışverişi yapıldı. Forumda son sözü alan Özcan Eroğlu, geçmişin kendi öznel koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini, ancak geçmişteki deneyimlerin gelecekteki mücadeleye ışık tutacağını vurguladı. +İvme Dergisi olarak TÜTED gibi bir örgütlenmeye doğru ilerlemenin tartışıldığına değinilmesiyle forum sona erdi.